Výprodej
 Organizér malý SINE 1963
99,- Kč (3,88 €) 139,- Kč
 Koš šedý kulatý 28x16/20 cm VELVET
199,- Kč (7,79 €) 248,- Kč

Zásady zpracování a ochrana osobních údajů

Úvod Mohlo by Vás zajímatZásady zpracování a ochrana osobních údajů

Zásady zpracování a ochrana osobních údajů


Ochrana osobních údajů

Pokud jste našim zákazníkem, odběratelem novinek, návštěvníkem webu, vyplnil jste webový formulář za účelem získání více informací, registroval se pomocí webového formuláře nebo si zakoupil výrobek či službu na Proporadek.cz, svěřujete nám své osobní údaje.

My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Kdo je správce?

Správcem osobních údajů je Ing. Radana Malíková, Na Předělu 766/1, 724 00  Ostrava, IČ: 67342060, DIČ 7560105531, která provozuje webovou stránku www.proporadek.cz, e-mail: obchod@proporadek.cz

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

 

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: obchod@proporadek.cz

 

Prohlášení správce osobních údajů

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,

 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,

 • umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

   

  Získávání osobních údajů

  Vaše údaje získáme, pokud:

 • navštívíte webové stránky www.proporadek.cz

 • vyplníte webový formulář

 • zúčastníte se probíhající soutěže

 • nás kontaktujete pomocí kontaktního formuláře

   

  Rozsah osobních údajů a účely zpracování

  Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

  ● poskytování výrobků a služeb, plnění smlouvy

  vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, příjmení, adresa, telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy

  ● vedení účetnictví

  Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

  ● marketing – zasílání newsletterů, tipů, informacích o akcích a soutěži

  Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li našim zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají. Vaše osobní údaje uchováváme do doby, dokud neodvoláte svůj souhlas se zasíláním novinek nebo 5 let.

  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu, dokud neodvoláte svůj souhlas nebo 5 let. Svůj souhlas odvoláte použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

  ● pokročilý marketing na základě souhlasu

  Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu, dokud neodvoláte svůj souhlas prostřednictvím našich kontaktních údajů nebo 5 let.

  ● video, audio a fotografická dokumentace

  Váš fotografický, video a audio materiál pro inspiraci uchováváme do doby, dokud neodvoláte svůj souhlas nebo 5 let.

  Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

   

  Proč potřebujeme Vaše osobní údaje?

  e-mail: potřebujeme ke komunikaci s Vámi při plnění zakázky, k informování o našich službách, soutěžích, akcích, novinkách, tipech. 

  jméno a adresa: abychom Vám mohli vystavit fakturu a doručit objednané zboží

  video, audio a fotografická dokumentace: abychom inspirovali ostatní zákazníky výrobky, které jste u nás zakoupili.

   

  Cookies

  Při procházení našich webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

  Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

  Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

   

  Zabezpečení a ochrana osobních údajů

  Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

   

  Předání osobních údajů třetím osobám

  K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

  Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • Služba Atomer - poskytování internetové aplikace

 • YouTube

 • Google

 • Heureka

 

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění naší obchodní činnosti.

Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

 

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: obchod@proporadek.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 10 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

 

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.

Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

 

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě (ve formátu .rtf) do 10 dnů.

 

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh do 10 dní od požádání.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

 

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Budeme moc rádi pokud, nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

 

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů.


Zákazník uzavřením smlouvy, vyplněním kontaktního formuláře, účastí v soutěži, registrací pomocí webového formuláře, stažením eBooku nebo se zakoupením služby souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi zpracovatele až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje jsou uchovávány výhradně pro potřeby identifikace zákazníka.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření zpracovatelem archivovány a jsou přístupné pouze zpracovateli. Tyto osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze. Správce osobních údajů poté nesmí dále uvedené údaje zpracovávat.

 

Copyright 2012 - 2022 © PRO POŘÁDEK - úložné prostory všeho druhu